De mythe van het universalisme

‘Dit zou verplichte lectuur moeten zijn voor iedereen die de “oorlog tegen het terrorisme” in een context wil plaatsen’, aldus de voorkaft van John Gray’s Al-Qaida en de moderne tijd. In een context plaatsen is inderdaad precies wat Gray doet.

Het is alleen al een prikkelend boek, omdat het fenomeen Al-Qaida op zich slechts zijdelings ter sprake komt. Geen sensationele verslagen van terroristische praktijken of een uitgebreide analyse van perverse vormen van fundamentalistische islam. Het boek beperkt zich feitelijk tot het belangrijkste substraat waarop het moderne fenomeen Al-Qaida tot leven kon komen: de mondiale markt met haar vooronderstellingen en vermeende universele waarden.

PT, 18 augustus 2006

 

Inhoud

De mondiale markteconomie
Een seculiere religie
Pax Americana
Al-Qaida en haar opvolgers
Het einde van het einde der geschiedenis