Geloven

  • Het verschijnsel Jezus
    Boekbespreking van 'The Lost Gospel The Book of Q and Christian Origins' van Burton L. Mack
    februari 2015
  • Tobias en de vis
    Een eigentijdse vertelling over verstarring en vervluchtiging
    april 2002