De Revolutionibus

Een astronomische omwenteling, bekeken met een wiskunde oog