Start

Les 1: Klassieke meetkundige constructieproblemen
  Inleiding
Twee meetkundige constructieproblemen
Enkele kenmerken van de wiskunde tot aan de tijd van Descartes
Les 2: Klassieke meetkundige constructieproblemen, Descartes' frustratie
  Nogmaals enkele meetkundige constructieproblemen
De homogeniteits-eis
Descartes' 'frustratie'
Les 3: Een nieuwe methode
  Inleiding
Invoering van de eenheid
De homogenitiets-eis wordt losgelaten
De oplossingsstrategie
Les 4: Meetkundige constructie van algebraïsche oplossingen
  Inleiding
Constructies, waarbij een cirkel vereist is
Geen eindig aantal oplossingen, maar een kromme als oplossing
Les 5: Over de aard van krommen
  Inleiding
Instrumenten voor de constructie van krommen
Aanvaardbare krommen
Les 6: Slot
  De Géométrie in hoofdlijnen
De normalen-methode
Descartes, Fermat en de analytische meetkunde
Uitwerking vragen en opdrachten
  Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
 

Home