by ProMath Documents®

Home
    Contact
   
 

Het Laatste Woord
Beroepsonderwijs als bemiddelaar tussen mens en techniek


Deel 2 - Aantekeningen bij een Afscheid
24 december 2021

Filosoferen
  Politiek
  Geloven
  Ethiek
  Onderwijs
  Wiskunde
   

Alles en nog wat

   

 

 


'Het zijn zelf van de dingen imponeert, weerlegt, overspoelt, verplettert en overstijgt het denken waardoor het tot voorwerp van aandacht wordt gemaakt.
Het denken kiest het zijn om het op goede gronden, vooral zijn machteloosheid, weer te kunnen loslaten en het aan zijn greep te zien ontsnappen.
Dat houdt ook in dat het zijn "als zodanig" een eigen bestaan heeft, los van het menselijk denken. Wie het wil denken, moet het daarvan losmaken.

Zo'n bestaan schreef Plato aan de ideeën toe als aan de dingen 'op zich zelf’ en Aristoteles aan het eerste begin, dat hij mogelijk daarom geen oorzaak noemde of aitia, maar een archè of "beslissend en dominerend beginsel".'

Cornelis Verhoeven, De Ogen van Plato (2000)