Terug naar >>

Onderwijs en ICT <<

Home <<

 

 

 

Geciteerde literatuur

Arendt, H. (1958), The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago (US)

 

Hegel, G.W.F (1820), Grundlinien der Philosophie des Rechts, https://aveblogging.files.wordpress.com/2014/01/hegel-grundlinien-der-philosophie-des-rechts.pdf

 

Hermsen, J.J, (2009), Stil de Tijd – Pleidooi voor een langzame toekomst, Arbeiderspers, Amsterdam

 

Kahneman, D. (2011), Thinking Fast and Slow, Penguin, London (UK)

 

Mandeville, B. (1723), De Wereld gaat aan Deugd ten Onder – Verzameld Werk, deel I (2006), vert. A.C. Jansen, Lemniscaat, Rotterdam

 

Mill, J.S. (1978), Over Vrijheid; On Liberty (1859), vert. W.E. Krul), Boom, Amsterdam

 

Nietzsche, F. (2010; vert. T. Ausma), Waarheid en Leugen; uit: diverse nagelaten geschriften, Boom, Amsterdam

 

Ovidius (2008), Metamorfosen; Metamorphoseon Libri (ca. 10 n Chr, vert. M. d’Hane – Scheltema), Atheneum, Amsterdam

 

Popper, K.R. (1972), Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Oxford University Press, Oxford (UK)

 

Schopenhauer, A. (2008), De Wereld als Wil en Voorstelling – Deel I en II; Die Welt als Wille und Vorstellung (I: 1818/II: 1844; vert. H. Driessen), Wereldbibliotheek, Amsterdam

 

Schopenhauer, A. (2008), Middenstanders van de Wetenschap – Over de Universiteit, uit Parerga und Paralipomena, (1851; vert. H. Driessen), Wereldbibliotheek, Amsterdam

 

Verhoeven, C. (1970), Bijna Niets – Beschouwingen tussen taal en Werkelijkheid, Ambo, Baarn.

 

Wiezer, N.M, e.a. (2012), Werkdruk, TNO, Hoofddorp

 

Wittgenstein, L. (1992), Filosofische Onderzoekingen; Philosphische Untersuchungen (1953, vert. M. Derksen en S. Terwee), Boom, Meppel

 

 

 

Vorige <<